Právní služby pro občany a domácnosti

Právní služby pro podnikatele a firmy

V rámci právních služeb pro občany a domácnosti, které tvoří významnou součást naší advokátní činnosti se věnujeme zejména právu občanskému, rodinnému a dědickému právu, právu nemovitostí a právu pracovnímu.

Advokátní poradenství poskytujeme široké podnikatelské veřejnosti s důrazem na právní služby vysoké profesionální úrovně a také na dosažení obchodních a podnikatelských cílů našich klientů.

 
 

10 Důvodů, proč
zvolit naše služby

 • 1
  Výhodná cena

  Právní poradenství nabízíme v příznivé cenové hladině nejen soukromým osobám, ale i podnikatelům a firmám.

 • 2
  Kreativní přístup

  Jako profesionální advokáti nabízíme našim klientům kreativní přístup k řešení jejich právní situace a nečekáme pouze na předání podkladů a dokumentů od klientova případu.

 • 3
  Rychlé jednání

  Potřebujete rychle právníka či advokáta? Neváhejte nás kontaktovat a my Vám nabídneme v co nejkratší lhůtě termín společné schůzky a poskytnutí advokátní služby.

O nás

Advokátní kancelář Maur Legal s.r.o. se sídlem v Praze je mladá a dynamická advokátní kancelář se zaměřením na poskytování komplexních právních služeb a v odpovídajícím rozsahu i na poskytování daňového poradenství soukromým osobám a významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech jejich podnikatelské činnosti.

Specializací naší advokátní kanceláře jsou zejména následující obory právní činnosti:

 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 • tvorba, sjednávání a připomínkování smluv v oblasti práva občanského i obchodního
 • právo nemovitostí
 • právo obchodních společností
 • právní audit - due diligence
 • fúze a akvizice
 • rodinné právo a právo dědické - kvalifikovaný rozvodový právník
 • právo pracovní
 • právo duševního vlastnictví a právo IT technologií
 • daňové a finanční právo

Naše právní služby poskytujeme rychle, profesionálně a kvalitně s důrazem na individuální požadavky každého klienta.
Zákazníci, kteří využívají naše právní služby tak získávají právní pomoc ve vysoké kvalitě, komfortně, za příznivou cenu a především i v co nejkratším možném čase.

Užitečné odkazy

Doporučujeme: Valian.cz - komplexní offshore servis a založení zahraniční společnosti

Novinky

Jakub Maur poskytl rozhovor na téma zakládání obchodních korporací v praxi pro server Pražský patriot. Celý rozhovor naleznete zde.

Dnešního dne byly spuštěny nové webové stránky naší advokátní kanceláře. Doufáme, že se Vám líbí a těšíme se na Vaše připomínky či návrhy k vylepšení.

Praktické rady a zkušenosti

Povinnost advokáta chránit a prosazovat zájmy svého klienta

Tato základní povinnost všech advokátů ve vztahu k jejich klientům je stanovena ustanovením § 16 odst. 1 zákona o advokacii a dále je podrobněji konkretizována v ustanovení čl. 6 Etického kodexu a v ustanovení čl. 2.7. Evropského kodexu. Prvotní povinnost advokáta, od které se jeho další povinnosti odvíjejí, je v Etickém kodexu specifikována tak, že oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i ohledy na ostatní příslušníky advokátského stavu, což může v obecné rovině vystihovat latinské přísloví - "Dura lex sed lex". (Tvrdý zákon ale zákon.) Vlastní advokátovy zájmy zde budou především zájmy ekonomické, podnikatelské, právní i osobní. Důraz je ale i kladen na nezávislost advokáta při hájení zájmů klienta na jakýchkoliv vnějších vlivech. Klient tak získává k obraně svých práv osobu právně erudovanou, ale i osobu nezávislou na vnějších i vnitřních vlivech, a to po stránce finanční, právní i morální. Obrazně je možno říci, že advokát je při řešení určité právní věci závislý jen na klientovi a jeho pokynech a zájem klienta je tak pro advokáta jedinou věcí cui bono. Pochopitelně je toto tvrzení poněkud zjednodušující, a to zejména v tom, že advokát se při své činnosti musí pohybovat v mezích právních a stavovských předpisů, které tak vytvářejí mantinel advokátní činnosti.

Česká advokátní komora