PHONE: +420 222 315 255

MON-FRI: 9.00 - 17.00h

Podmínky pro rozvod manželství

Manželství zaniká jen z důvodů stanovených zákonem (§ 754 občanský zákoník). Manželství zaniká smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením manžela za mrtvého. Může rovněž zaniknout prohlášením manželství za neplatné nebo zdánlivé. Rekodifikací občanského zákoníku se do právní úpravy promítla i možnost zániku manželství na základě změny pohlaví člověka, která nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů (§ 29 OZ).

Nejčastějším způsobem však i nadále zůstává rozvod manželství. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nezhojitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. 

I přesto, že je soužití manželů rozvráceno, soud manželství nemůže rozvést, pokud by byl rozvod v rozporu se závažnými okolnostmi, které jsou předvídány v ustanovení §755 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „OZ“ anebo „občanský zákoník“). Soud nemůže rozvést manželství, pokud: 

  • je to v rozporu se zájmem nezletilého dítěte, které není plně svéprávné.
  • je rozvod v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel, a kterému by byla rozvodem způsobená zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. I když rozpor se zájmem manžela na rozvodu manželství existuje, soud návrhu vyhoví, pokud manželé nežijí spolu více než tři roky. (v souladu s požadavky §755 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, dále jen „OZ“ anebo „občanský zákoník“). 

 

ARSYLINE 2016
Warning

Close