PHONE: +420 222 315 255

MON-FRI: 9.00 - 17.00h

Profesionální a bezpečné služby advokátní úschovy

Nákup nemovitosti je pro většinu lidí největší životní investicí, do které vkládají téměř všechny životní úspory, a se kterou je často spojeno i zadlužení v podobě hypotéky na podstatnou část jejich života. Je proto pochopitelná snaha o to, aby celá transakce proběhla řádně a bezpečně.  Institutem, který se v takovém okamžiku jeví jako důvěryhodný, je advokátní úschova. Díky advokátní úchově získají smluvní strany zvýšenou jistotu, že převod peněžních prostředků proběhne tak, jak má a všechny podmínky spojené s platbou budou splněny.

Advokátní úschova je jednou ze 3 forem nezávislých úschov peněžních prostředků, vedle notářské a bankovní úschovy.  Garantem advokátní úschovy, tedy schovatelem, je advokát zapsaný v seznamu České advokátní komory, nebo společnost, jejímž předmětem činnosti je výkon advokacie a jednotlivý advokáti vykonávají advokacii jménem takové společnosti a na její účet.

Výhodou takové úschovy je často možnost klienta využít kromě samotné advokátní úschovy rovněž přípravu nebo kontrolu smluvních dokumentů. Taková služba j pro klienta výhodná nejen finančně, ale i časově. Cena za advokátní úschovu je smluvní a její výši si tedy advokát s klientem domlouvají společně. Zpravidla bývá její výše nižší než u úschovy notářské či bankovní.

Advokátní úschova je přísně regulovaná zákonnými pravidly, což posiluje její bezpečnost pro klienty. Pro účely úschovy musí být veden samostatný bankovní účet oddělený jak od finančních prostředků advokáta, tak od finančních prostředků ostatních klientů. Majetek klienta je tak oddělený a nehrozí jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Advokát je povinen každou úschovu nahlásit do evidence České advokátní komoře a rovněž splnit povinnosti dle zákona o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti č. 253/2008 Sb. Advokát při úschově peněz je povinen provést identifikaci za fyzické přítomnosti klienta a zaznamenat identifikační údaje. V případě zastoupení klienta zástupcem či opatrovníkem, je třeba provést též identifikaci těchto zástupců. V rámci identifikace advokát ověřuje, že klient není politicky exponovanou osobou, zda není osobou, proti které stát uplatňuje mezinárodní sankce, a dále zjišťuje účel a povahu obchodu. Další povinností advokáta v souvislosti s poskytováním advokátních úschov je i zákonné pojištění alespoň na 7 mil. korun, v případě, že částka skládaná do úschovy je vyšší, se advokát musí připojistit.

Naše advokátní kancelář Maur Legal s.r.o. pro Vás ráda profesionálně zajistí advokátní úschovu finančních prostředků a Vy si tak můžete být jisti, že Vaše finance zůstanou v bezpečí. Samozřejmostí je základní pojištění v částce 50 milionů Kč, které může být i navýšeno dle aktuálních potřeb.

ARSYLINE 2016
Warning

Close