TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

 • Dozorčí rada a.s.

Dozorčí rada a.s.

Působnost Dozorčí rady akciové společnosti:

 • kontrolní
  • dohlíží na výkon působnosti představenstva a výkon podnikatelské činnosti a.s.
  • přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty; své vyjádření předloží na VH
  • respektuje žádosti akciové minority
 • řídící
  • svolá mimořádnou valnou hromadu, je-li to v zájmu a.s., a navrhuje potřebná opatření
  • stanoví-li to stanovy, může volit a odvolávat představenstvo,
 • jednatelská
  • určuje svého člena, který zastupuje a.s. v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva
  • nahlíží do všech dokladů a záznamů a prověřuje jejich správnost (kontroluje soulad se skutečným stavem i s právními předpisy a stanovami)
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít