TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Právo nemovitostí

Naše advokátní kancelář se zabývá kompletními službami a právním poradenstvím v oblasti nemovitostí. A to od kupní či nájemní smlouvy, řešení sporů až po právní služby v souvislosti s bytovým družstvem nebo katastrem nemovitostí. Využitím našich služeb si můžete být jisti individuálním a profesionálním přístupem ke každému z klientů.

V právu nemovitostí poskytujeme našim klientům následující právní služby:

 1. příprava a sjednávání smluv a jiných dokumentů týkajících se nemovitostí
 2. zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí
 3. věcná práva k věcem cizím

Příprava smluv a ostatních dokumentů o nemovitostech

Právo nemovitostí patří mezi specializaci naší advokátní kanceláře, a tak můžeme našim klientům nabídnout kompletní přípravu, sjednávání či revize následujících smluv a dokumentů:

 • smlouvy o převodech nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, smlouva o věcném břemeni)
 • nájemní smlouvy a smlouvy podnájemní (zpracování nájemních smluv a jejich skončení)
 • založení bytového družstva /společenství vlastníků jednotek včetně přípravy stanov
 • prohlášení vlastníka budovy a jeho zpracování
 • smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena družstva (zpracování smluv a jejich změn)
 • vklad, záznam či poznámka do katastru nemovitostí

Spory o nemovitosti

Naše klienty právně zastupujeme ve všech druzích sporných řízení týkající se nemovitostí. Zastupujeme tak nejčastěji nájemce či pronajímatele, kupující či prodávající apod.

V případě jakéhokoli sporu týkajícího se nemovitosti se na nás neváhejte s důvěrou obrátit.

Věcná práva k věcem cizím

Mezi věcná práva k věcem cizím, jejichž problematiku adekvátně a s největším možným důrazem na zájmy klienta řeší naše advokátní kancelář patří:

 • právo stavby
 • věcná břemena
 • právo zástavní a zadržovací
 • právo zpětné koupě 
 • předkupní právo apod.

V právu nemovitostí jsme opravdoví profesionálové, proto nás neváhejte s Vaší právní věcí, která se týká nemovitosti, kdykoliv kontaktovat.

V právu nemovitostí pro podnikatele a firmy nabízíme zejména tyto advokátní služby:

 1. Právní služby při nákupu a prodeji nemovitostí
 2. Právní poradenství při developerské činnosti - výstavby, přestavby a správa nemovitostí
 3. Právní audit vztahů k nemovitostem
 4. Advokátní služby při financování a pojištění nemovitostí
 5. Sjednávání nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor i jiných nemovitostí

Právní služby při nákupu a prodeji nemovitostí

Našim klientům zabezpečíme profesionální právní služby spojené s nákupem či prodejem jejich nemovitostí, zejména pak:

 • právní poradenství, příprava smluvní dokumentace, revize a připomínkování smluv o převodech a dispozicích s nemovitostmi (kupní smlouva, smlouva darovací, smlouva o dílo, zástavní smlouva apod.)
 • komplexní právní zastoupení nabyvatelů i převodců nemovitostí (právní zastoupení při jednání s protistranou, příprav, sjednávání a připomínky rezervačních smluv, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, smluv darovacích apod. včetně vypracování návrhu na zápis změn v katastru nemovitostí)
 • právní spory týkající se nabývání nemovitostí 

Advokátní poradenství při developerské činnosti - výstavby, přestavby a správa nemovitostí

Developerům zajišťujeme komplexní právní servis a řešíme zejména následující právní věci v oblasti developingu:

 • poskytování právních služeb a poradenství při akvizicích, "greenfield" i "brownfield" projektech 
 • právní služby a zastoupení při územním plánování, územním řízení, včetně právního poradenství při zajišťování dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti a inženýrských sítí a právní pomoci při vypracování plánovacích smluv s územně samosprávnými celky a třetími osobami
 • právní poradenství při výstavbě obytných komplexů, obchodních a administrativních center a průmyslových staveb, včetně návrhu právních vztahů k subdodavatelům, inženýrským, architektonickým a jiným stavebním profesím
 • zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti k vymezení bytových či nebytových jednotek, zajišťování podkladů pro vypracování prohlášení vlastníka a pro vypracování jejich změn včetně zápisu do katastru nemovitostí
 • zajištění a organizace ustavující schůze společenství vlastníků jednotek a následný zápis společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku, včetně zajištění účasti notáře na ustavující schůzi společenství vlastníků jednotek

Právní audit vztahů k nemovitostem

Právní audit nemovitostí představuje komplexní zajištění due diligence nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem se zaměřením na označení a vyhodnocení právních i ekonomických a daňových rizik souvisejících s transakcemi v oblasti nemovitostí.

Cílem právního auditu nemovitostí je maximální snaha o ochranu majetkových zájmů našich klientů.

Financování a pojištění nemovitostí

V této oblasti nabízíme právní poradenství zahrnující hypotéční a úvěrové operace, zástavní smlouvy, věcná břemena a jiná zajišťovací opatření.
Dále poskytujeme právní služby v oblasti pojistných smluv a jejich plnění. 

Nájem, pacht a podnájem bytových a nebytových prostor

Kvalitní zajištění právního poradenství v tomto oboru zejména představuje:

 • právní revize a příprava nájemních a podnájemních smluv
 • příprava smluvních typů pro velká office a business centra
 • zastupování klientů v souvislosti se vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem

V případě, že máte zájem o naše právní služby z oblasti práva nemovitostí pro podnikatele, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít