TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Obchodní právo

Jako obchodní právo se zpravidla označuje soubor právních norem, které upravují vztahy mezi podnikateli. 

Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům zejména následující advokátní služby v oblasti obchodního práva:

 1. kompletní řešení obchodních vztahů mezi podnikateli a sjednávání obchodních smluv
 2. řešení sporů z podnikatelské činnosti
 3. právo směnečné 
 4. právní audit - Due Diligence

Obchodní vztahy a smlouvy

Našim klientům právně zabezpečíme a ošetříme jejich podnikatelské vztahy v souladu s jejich zájmem a právními předpisy zejména přípravou a sjednáváním následujících profesionálních obchodních smluv:

 • kupní smlouva a smlouva o dílo
 • smlouva o převodu či nájmu závodu
 • smlouvy o převodech podílů, akcií a jiných cenných papírů
 • smlouvy zprostředkovatelské, konzultační a poradenské
 • smlouvy týkající se dopravy a přepravy

Obchodní spory a jejich řešení

Advokátní kancelář Maur Legal s.r.o. právně zastupuje podnikatele v pozicích žalobců i žalovaných. Jako řešení sporů dle problematiky konkrétního obchodního případu zvažujeme zpravidla 3 způsoby právního postupu:

 1. mimosoudní vyjednávání s protistranou 
 2. soudní řešení sporů -
 3. rozhodčí řízení - v případech, kdy je sjednána mezi stranami rozhodčí doložka 

Právo směnečné

Pro své klienty připravujeme směnky jako zajišťovací instituty jejich obchodně-právních vztahů. Výhodou směnek je jejich snadná převoditelnost (dá se s nimi obchodovat) a vymahatelnost.

Směnky se základně dělí na:

 • směnky vlastní
 • směnky cizí

Směnky našich klientů následně v případech prodlení s plněním povinností jejich obchodních partnerů uplatňujeme v soudních řízeních a vymáháme jejich proplacení.

Právní audit - Due Diligence

Nezbytnou součástí činnosti naší advokátní kanceláře je i právní audit, který se zaměřuje primárně na následující činnosti:

 • profesionální právní audit, jehož výsledkem je Due Diligence Legal Report, vyhodnocující veškerá skutečná, jakož i potenciální právní rizika a nesrovnalosti daného obchodního případu 
 • podrobná právní analýza smluvní dokumentace, korporátního rozhodování, vnitřních předpisů a zápisů ve veřejných seznamech a rejstřících - typicky obchodní rejstřík či katastr nemovitostí
 • zajištění daňového, personálního a finančního due diligence ve spolupráci s renomovanými účetními a auditorskými kancelářemi
 • zaměřujeme se zejména na due diligence při fúzích a akvizicích podniků obchodních společností (s.r.o. i a.s.) a při nákupech a prodejích nemovitostí a vyhodnocování rizik spojených s vadnými zápisy v obchodním rejstříku a katastru nemovitostí

V případě, že máte zájem o naše právní služby z oblasti obchodního práva, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít