TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Dědické právo

Dědické právo vymezuje přechod práv a povinností zemřelé fyzické osoby na její právní nástupce. Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele, právním důvodem dědění může být smlouva, zákon, závěť nebo kombinace těchto tří. Dědic ze zákona a dědic ze závěti má právo dědictví odmítnout.

V rámci práva dědického pro Vás zajistíme profesionální advokátní poradenství zejména v následujících právních věcech:

  1. zastupování dědiců v dědickém řízení nesporném i sporném
  2. příprava dědických dohod a jejich schválení soudním komisařem, příprava dědických smluv, závětí, odkazů a listin o vydědění
  3. spory o dědictví mezi dědici z dědických smluv, dědici ze zákona a dědici ze závěti a jejich řešení

Zastupování dědiců v dědickém řízení sporném i nesporném

Dědické řízení se zahajuje na základě vyrozumění od matričního úřadu o smrti zůstavitele. Notáře, který bude dědické řízení řídit, určuje místně příslušný soud v místě posledního trvalého bydliště zemřelého.

Při dědickém řízení nejprve notář jako soudní komisař nahlédne do centrální evidence závětí a dědických dohod a zjistí, zda není evidována závěť či dědická dohoda zůstavitele. Poté je vyzvána osoba, která vypravila pohřeb a začne předběžné šetření, při kterém se zjišťuje okruh dědiců a stav majetku a závazků. Dědici se většinou o rozdělení majetku rozhodují sami, pokud se nedohodnou, potvrzuje se nabytí dědictví dle dědických podílů.

Příprava dědických dohod, závětí, dědických smluv, odkazu a listin o vydědění

Dědická dohoda je dohoda o vypořádání dědictví, jimž dědici stanoví, na kterého z dědiců přejdou jednotlivá práva a případné závazky. Uzavírá se v rámci dědického řízení u notáře a podléhá jeho schválení.

Dědická dohoda musí obsahovat všechny majetkové hodnoty, které nabývají jednotliví dědicové a určit přesně jejich výši.

Dále Vám naše advokátní kancelář profesionálně vyhotoví na míru znění dědických smluv, závětí, odkazů či listin o vydědění.

Spory o dědictví a jejich řešení

Dědí se buď z dědické smlouvy, ze zákona, ze závěti nebo z všech třech těchto důvodů kombinovaně. Spory vzešlé z dědického řízení mezi dědici řešíme rychle, profesionálně a efektivně.

V případě jakýchkoliv dotazů či dědických sporů nás neváhejte kontaktovat a objednejte si nezávaznou advokátní konzultaci, abychom Vám pomohli s jejich řešením.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít