TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Insolvenční a exekuční řízení

Naše advokátní kancelář má významné zkušenosti se zastupováním klientů v insolvenčním i exekučním řízení a poskytováním komplexních právních služeb v oblasti restrukturalizací.

Poskytujeme plnou právní asistenci klientům při vymáhání pohledávek v rámci exekučního či insolvenčního řízení a hodnocení restrukturalizačních projektů společností před úpadkem.

Zastupujeme kvalifikovaně klienty, kteří se ocitli v úpadku či k němu směřují anebo na jejichž majetek byla či má býti nařízena exekuce. 

Řízení insolvenční  

Insolvenční řízení je druhem občanského soudního řízení, jehož předmětem je projednání úpadku. V České republice se insolvenční řízení řídí podle insolvenčního zákona. Zahrnuje v sobě prvky řízení nalézacího, tak i řízení vykonávacího.
Cílem insolvenčního řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů. Uplatňuje se zásada par conditio creditorium = rovné podmínky pro věřitele.

Subjekty insolvenčního řízení

 • Insolvenční soud - je věcně příslušný krajský soud, který má v řízení dvojí funkci – dozor nad činností ostatních subjektů a zajištění průběhu řízení
 • Dlužník a věřitelé
 • Věřitelské orgány - ve většině případů je věřitelů mnoho a nelze jednat s každým zvlášť; věřitelské orgány tak reprezentují jejich zájmy, dohlížení na činnost správce a podávají procesní návrhy
 • Insolvenční správce - je jmenován a případně zprošťován funkce soudem; má zcela samostatné postavení vůči věřitelům a dlužníkovi a podjatost může být důvodem k vyloučení z daného insolventního řízení
 • Státní zastupitelství - může podat opravný prostředek proti rozhodnutí insolvenčního soudu
 • Likvidátor dlužníka - vykonává působnost v rozsahu, v jakém nepřešla na insolvenčního správce

Exekuční (vykonávací) řízení

Jsou rozlišovány exekuce, které provádí samotní soudní exekutoři (na základě předchozího pověření soudem) a výkony rozhodnutí, které provádějí soudy samy.

Návrh na zahájení výkonu se podává k místně příslušnému okresnímu soudu. Tento soud může výkon rozhodnutí nařídit a současně se také musí postarat o jeho provedení.

V každé věci je možné navrhnout pouze jeden druh výkonu rozhodnutí:

 • srážky ze mzdy,
 • přikázaní pohledávky,
 • příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu,
 • prodej movitých věcí nebo nemovitostí,
 • prodej podniku,
 • zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem,
 • vyklízení, odebrání věci, rozdělení společné věci,
 • provedení prací a výkonů,
 • uložení pokuty k donucení splnění jiné povinnosti.

Návrh na zahájení exekuce podává oprávněný soudnímu exekutorovi, kterého chce exekucí pověřit. Ten jej podstupuje exekučnímu soudu (okresní soud, ve kterém povinný bydlí). Usnesením exekuční soud nařídí exekuci a pověří jejím provedením příslušného soudního exekutora.

Náklady exekuce se vymáhají v rámci nařízeného exekučního řízení.  

V případě, že máte zájem o naše právní služby a zastoupení v insolvenčním či exekučním řízení, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít