TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Evropská společnost

Evropská společnost

Nařízení buď opravňuje členské státy k vytvoření zvláštního pravidla  členské státy mohou upravit příslušné otázky pro SE, aniž se musejí ohlížet na ustanovení, která aplikují na vlastní akciovou společnost, limitovány jsou příslušnými evropskými směrnicemi, nebo odkazuje přímo na akciové právo členských států  není členský stát ohledně dané otázky oprávněn vytvořit pro evropskou společnost jiná ustanovení.   

Výhody evropské společnosti:

  • většina právních řádů nepřipouští přemístění zapsaného sídla do zahraničí, aniž by přitom nedocházelo k jejímu zrušení a tím i přerušení kontinuity právní osobnosti. Evropská společnost umožňuje přemístit sídlo do jiného státu, čímž dojde ke změně subsidiárně aplikovatelné právní úpravy.
  • Evropská společnost má více flexibilní strukturu řízení a správy, čl. státy jsou povinny, aby se SE se sídlem na jejich území mohla organizovat jak podle dualistického, tak podle monistického modelu (jenom představenstvo)  

Kapitálová struktura:

Neliší se od běžné akciové společnosti. Vytváří se povinný základní kapitál, který je rozvržen do akcií a musí být vyjádřen v měně EURO. Výše základního kapitálu nesmí klesnout pod částku 120.000 EUR, ledaže národní právo pro a.s. podnikající v určitém oboru požaduje částku vyšší. 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít