TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Obchodní společnost

Obchodní společnost

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní:

Mezi osobní obchodní společnosti náleží 

  • veřejná obchodní společnost (v. o. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, dle § 95 a násl. zák. o obch. korp.)
  • společnost komanditní (k. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 118 a násl. zák.o obch. korp).

Mezi kapitálové obchodní společnosti patří

  • oblíbená společnost s ručením omezeným (s. r. o., může být založena i jen jednou osobou, maximálně však 50, § 132 a násl. zák.o obch. korp.) 
  • společnost akciová (a. s., může založit i jedna osoba (ale musí být právnická), maximální počet osob není omezen, § 243 a násl. zák.o obch. korp.).

Kromě kapitálových a osobních společností, které jsou českému právnímu řádu vlastní, můžeme rozlišovat ještě evropské obchodní společnosti: evropská akciová společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít