TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Obchodní společnost

Obchodní společnost

Obchodní společnosti můžeme dělit na kapitálové a osobní:

Mezi osobní obchodní společnosti náleží 

  • veřejná obchodní společnost (v. o. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, dle § 76 a násl. obch. zák.)
  • společnost komanditní (k. s., minimálně 2 osoby podnikající pod společným jménem, § 93 a násl. obch. zák.).

Mezi kapitálové obchodní společnosti patří

  • oblíbená společnost s ručením omezeným (s. r. o., může být založena i jen jednou osobou, maximálně však 50, § 150 a násl. obch. zák.) 
  • společnost akciová (a. s., může založit i jedna osoba (ale musí být právnická), maximální počet osob není omezen, § 154 a násl. obch. zák.).

Kromě kapitálových a osobních společností, které jsou českému právnímu řádu vlastní, můžeme rozlišovat ještě evropské obchodní společnosti: evropská akciová společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít