TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Druhy rozvodu - sporný a nesporný "smluvený" rozvod

Občanský zákoník rozlišuje rozvod manželství se zjišťováním příčin rozvratu a bez jeho zjišťování. 

V případě, že oba manželé s rozvodem manželství souhlasí, a na všech záležitostech se domluvili, jedná se o rozvod bez zjišťování příčin rozvratu (neboli „nesporný“ či „smluvený rozvod“) dle ustanovení §757 občanského zákoníku. Jedná se o časově méně náročný způsob rozvodu. Doporučuje se manželům na podmínkách rozvodu dohodnout, i když je to v mnoha případech obtížnou záležitostí.

Soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu, pokud: 

  • ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství více než 1 rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí, resp. manželé nesdílí rodinný, případně i intimní život, a alespoň jeden z manželů nemá zájem obnovit manželské společenství,
  • druhý manžel s rozvodem souhlasí, a připojí se k návrhu na rozvod nebo oba manželé podají společný návrh,
  • manželé se dohodli na úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu a soud tuto dohodu schválil,
  • současně se manželé dohodli i na úpravě svých majetkových poměrů (vypořádání SJM stačí jen zčásti dle § 738 odst. 2), svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Shora uvedené podmínky musí být splněny dohromady, jinak soud manželství nerozvede způsobem bez zjišťování příčin rozvratu. 

Manželé musí k návrhu na nesporný rozvod přiložit dohodu o vypořádaní vzájemných majetkových vztahů a o úpravě společného bydlení pro dobu po rozvodu, která musí být oběma manžely podepsaná s úředně ověřenými podpisy. Nejpozději společně s návrhem na rozvod musí podat také návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství, která musí být schválená soudem. V některých případech se připojí také dohoda o výživném manžela pro dobu po rozvodu, pokud jeden z manželů není schopen sám se živit (§ 760 občanský zákoník). Poté co příslušný soud schválí dohodu manželů ohledně úpravy poměru k nezletilým dětem, zpravidla soud vyhoví návrhu na nesporný rozvod a manželství bude rozvedeno. 

Jinak je tomu za situace, když se manželé nejsou schopni dohodnout, byť i na jediné z výše uvedených skutečností. Při rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu manželství se musí existence rozvratu a jeho příčin v rámci soudního řízení prokázat. I když je existence rozvratu prokázaná, nesmí být manželství rozvedeno, pokud by rozvod byl v rozporu se závažnými okolnostmi. 

 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít