TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Fáze rozvodového řízení

Pro návrh na zahájení řízení o rozvod manželství není k dispozici žádný formulář. Rozvodové řízení je možné zahájit pouze na návrh v písemné podobě (buď návrhem jednoho manžela, nebo společným návrhem obou manželů). Z návrhu musí být patrno, kterému soudu je určen, kdo návrh podává, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a opatřen datem (dle § 42 odst. 4 a § 79 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád), a musí obsahovat i zvláštní náležitostí obsažené v hmotněprávní úpravě institutu rozvodu manželství obsažením v § 755 a násl. občanského zákoníku. 

K projednání rozvodu je soud povinen nařídit jednání, ať již jde o rozvod smluvený nebo se zjišťováním příčin rozvratu. Soud rovněž nařídí výslech účastníků. 

Při jednání je soud povinen vést manžele k odstranění příčin rozvratu a usilovat o jejich smíření – zejména nabídkou využití mediace

Rozvodové řízení se zpravidla rozděluje do tří samostatných řízení, která mají dané pořadí. V obou případech rozvodu, je nutné nejprve rozhodnout o úpravě poměrů k nezletilým dětem. V případě, že manželé nemohou dohodnout, následuje řízení o úpravě poměru k nezletilým dětem, v rámci kterého probíhá rozhodování o svěření nezletilého dítěte do péče tomu kterému rodiči, jakož i řízení o určení vyživovací povinnosti. 

Jakmile se rozhodne o úpravě poměrů k nezletilým dětem, stejně i v případě, že je manželství bezdětné, následuje řízení o rozvod manželství. V rámci samotného rozvodového řízení je v případě sporného rozvodu nutné zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Soud manželství zpravidla rozvede, pokud rozvod není v rozporu se závažnými okolnostmi (viz. výše). Manželství zaniká ke dni právní moci rozsudku o rozvodu. 

Nejčastěji dochází k vypořádání společného jmění manželů po rozvodu v řízení o vypořádaní společného jmění. Návrh na vypořádání společného jmění manželů může podat kterýkoliv z manželů. Ideální je, pokud jsou manžele schopni se domluvit ještě před rozvodem a potom zažádat o nesporný rozvod. Předložením písemné dohody o vypořádání majetku by tak byl rozvod i vypořádání společného jmění vyřešené naráz. 

V případě, že se manželé nedomluví před rozvodem, můžou dohodu uzavřít i později. Pokud nedojde k dohodě, může každý z nich podat návrh soudu, aby společné jmění vypořádal. Soud může řešit jak celé SJM, tak pouze jeho součásti, na kterých se manželé nedomluvili. V případě, že nedojde k vypořádání společného jmění manželů do tří let od právní moci rozsudku o rozvodu, vzniká zákonná domněnka, že majetek je rozdělen podle potřeb manželů a dojde k vypořádání v souladu s ustanovením § 741 občanského zákoníku. 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít