TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

OSPOD a jeho role kolizního opatrovníka dítěte

Rozvod manželství nesmí být v rozporu se zájmy dítěte. Po dobu rozvodu se proto stane opatrovníkem dítěte/ dětí pracovník OSPOu v řízeních, jako je rozhodování o svěření do péče a úpravě styku rodiči s dětmi a určení vyživovací povinnosti. Tímto opatrovníkem je zpravidla místně příslušný městský úřad, resp. jeho obor péče o mládež.

Není důležité, zda se manželé dohodli na úpravě poměrů k nezletilému dítěti – dohoda může být v rozporu se zájmy dítěte. OSPOD by proto měl objektivně vnímat situaci a hájit nejlepší zájem dítěte. 

OSPOD má povinnost podávat vyjádření ke každému rozvodovému řízení, kde jsou nezletilé děti, a to ohledně toho, jaký to bude mít na děti dopad. Sociální pracovník nařizuje střetnutí nebo může i uskutečnit sociální šetření domácnosti (je to individuální).

  • Sociální pracovník se bude standardně rodiče ptát, jak bude probíhat péče o děti, jestli jsou rodiče na něčem dohodnuti a udělají z toho zápis pro soud. 
  • Na postup sociálního pracovníka má rodič možnost si stěžovat nebo přímo požadovat o změnu sociálního pracovníka (pokud má pocit, že pracovník nehájí zájmy dítěte, favorizuje druhého rodiče, apod.) Nejčastěji však dojde pouze k předání složky „v rámci jedné kanceláře.“

Sociální šetření v domácnosti nastává zejména v situaci, pokud se manželé nedohodnou na úpravě styku s dětmi. Sociální pracovník při něm zkoumá podmínky, ve kterých dítě žije.

  • V praxi jsou celkem rozdíly, co pracovník kontroluje a jakým způsobem.
  • Může se stát, že sociální pracovník přijde na šetření neohlášeně nebo si návštěvu domluví předem.
  • V místě bydliště dítěte (u sousedů, ve škole, doktora dítěte, …) může zjišťovat, jak rodiče o dítě pečují a jak se dítě chová.

Sociální pracovník zjišťuje, zda je rodič schopen se o dítě postarat, proto se obvykle zajímá o obecné podmínky (hygiena, vybavenost bytu apod.) a o podmínky pro děti (kde spí, zda se mají kde učit, mít kde své věci, apod.).

Sociální pracovník na základě zpráv a osobního jednání s manželi zhodnotí situaci a vyhotovuje doporučení pro soud. Soud ji následně použije jako jeden z důkazů pro své rozhodnutí.

Doporučení:

  • Rodiče jsou ze zákona povinní s OSPOD spolupracovat: Při jednání se sociálním pracovníkem nebo během jeho šetření v domácnosti se proto má rodič vždy chovat kultivovaně a zdvořile (rodič má spolupracovat, být věcný, a nebýt zaujatý nebo nepříjemný). 
  • Požadujte kopii písemné zprávy: Z osobního jednání se sociálním pracovníkem nebo ze šetření vyžadujte kopii písemné zprávy. V případě, že nesouhlasíte s něčím ve zprávě, bezodkladně to rozporujte a žádejte nápravu. Pokud se Váš názor na určitou skutečnost liší od názoru sociálního pracovníka, trvejte na tom, aby to ve zprávě bylo uvedeno. 
  • Využijte práva nahlížet do spisu: Je důležité se dozvědět o informacích obsažených ve zprávě z jednání sociálního pracovníka s druhým manželem.

 

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít