TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

 • Založení společnosti s ručením omezeným (založení s.r.o.)

Založení společnosti s ručením omezeným (založení s.r.o.)

 • výše zákl. kapitálu a výše vkladu každého společníka (vč. způsobu a lhůty splácení vkladu; u nepeněžitých vkladů nutno uvést jejich předmět a částku, kterou se započítávají na vklad společníka, a cenu dle posudku znalce)
 • jména a bydliště prvních jednatelů s.r.o. a způsob, jakým jednají jménem s.r.o. (u ost. jednatelů, kolik jich bude a způsob jednání jménem s.r.o.)
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady (zřizuje-li se)
 • určení správce vkladu
 • dle praxe i ujednání o rezervním fondu (srov. §124/1)
 • jiné údaje dle ObchZ,
 • úřed. ověřené podpisy všech zakladatelů

Vznik společnosti - zápis do OR - podmínky:

 • podání návrhu
 • zajištění průkazu podnikatelského oprávnění
 • splnění vkladové povinnosti v zákonném rozsahu (na zákl. kapitál celkem min. 200 tis; nepeněžité vklady zcela splaceny; každý peněžitý min. 30%; splacení celého emisního ažia); je-li 1 zakladatel, pak v plném rozsahu (nepeněžité vklady vyžadují posudek 2 znalců)
 • prokázání pr. důvodu užívání místností, v nichž je sídlo s.r.o.
 • návrh na zápis podepisují (úřed. ověřené) všichni jednatelé (návrh se podává jménem s.r.o.); s návrhem jsou spojeny údaje o skutečnostech zapisovaných do OR dle §28 ObchZ., vč. listin zakládaných do sbírky listin (zejména společenskou smlouvu, doklad o splnění povinného rozsahu splacení vkladů, posudek znalce oceňující nepeněžité vklady). V OR se s.r.o. zapíše do oddílu C.
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít