TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Založení veřejné obchodní společnosti (založení v.o.s.)

Založení veřejné obchodní společnosti (založení v.o.s.)

Společenská smlouva (SS) 
forma
- písemná s úřed. ověřenými podpisy (SS může být uzavřena i zmocněncem vybaveným k tomu písemnou plnou mocí s úřed. ověřenými podpisem zmocnitele - ta se připojí ke SS)
podstatné náležitosti: 

  • firma a sídlo - firma s obligatorním dodatkem (viz výše)
  • určení společníků - firma či název a sídlo PO (IČO) nebo jméno a bydliště FO (RČ)
  • předmět podnikání - v mezích § 2 živn.zák.
  • podpisy

Vznik v.o.s.:

  • uzavření SS
  • před podáním návrhu na zápis do OR musí společníci opatřit oprávnění k výkonu pod. činnosti (zakladatelé musí prokázat živnost. úřadu založení v.o.s. a ustanovit pro výkon živnosti k tomu způsobilého odpovědného zástupce; společnosti vznikne živnost. oprávnění dnem, kdy sama vznikne), v.o.s. může být založena i za účelem spol. výkonu svobodných povolání = podnikání, jehož výkon svěřují spec. předpisy pouze FO (lze provádět jen pomocí osob k tomu oprávněných, §11 ŽZ)
  • v.o.s. vzniká dnem, k němuž byla zapsána do OR - návrh na zápis podepisují (úřed. ověřené) všichni společníci a přikládá se k němu SS (+ listiny dosvědčující údaje zapisované do OR), není-li návrh podán do 90 dnů od založení v.o.s. či od doručení živnost. či jiného pod. oprávnění, nelze již na základě tohoto oprávnění podat návrh na zápis
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít