TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Zrušení a zánik společnosti

Zrušení a zánik společnosti

Způsoby zrušení

Dobrovolné - dohodou všech společníků či rozhodnutím orgánu OS (disociační rozhodnutí) - tito mohou své rozhodnutí zrušit do doby, než se započalo s rozdělováním likvidačního zůstatku (dnem účinnosti takového rozhodnutí končí fce likvidátora; k tomuto dni musí OS sestavit mezitímní účet. závěrku)

Nucené - rozhodnutím soudu (na návrh st. orgánu či osoby s pr. zájmem; krajské soudy)

  • nečinnost - v uplynulých 2 letech se nekonala VH anebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány OS, jimž skončilo (či jejich všem členům) funkční období před více než 1 rokem, anebo OS po více než 2 roky neprovozuje žádnou činnost
  • ztráta oprávnění k podnikání
  • zánik předpokladů vyžadovaných zákonem pro vznik anebo OS nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky
  • porušování povinnosti vytvářet RF
  • porušování povinnosti vykonávat podnikatelskou činnost pomocí FO zvlášť oprávněných
  • porušení povinnosti prodat část podniku či se rozdělit uložené úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • konkursem - viz zde výše (je-li zamítnut návrh na konkurs z jiného důvodu než pro nedostatek majetku, není OS zrušena; zbude-li po konkursu urč. majetek provede se likvidace)
  • soud stanoví lhůtu k odstranění důvodu zrušení, jestliže je odstranění možné

Společnost zaniká ke dni výmazu z OR (podobnost s jejím vznikem - zápis v OR).

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít