TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Družstvo

Družstvo

Minimální počet zakládajících osob stanovuje zákon o obchodních korporacích na 3, a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby fyzické či právnické.

Zájemci založení družstva písemně pověří svolavatele (může jím být pouze fyzická osoba) vypracováním stanov. Stanovy musí mít formu veřejné listiny a musí obsahovat alespoň minimální obligatorní náležitosti (firmu, sídlo, předmět podnikání nebo činnosti, výši základního členského vkladu, způsob a lhůtu splacení, postup při svolávání členské schůze, počet členů orgánů, práva a povinnosti...). V opačném případě je soud shledá neplatnými i bez návrhu. O přijetí stanov rozhoduje ustavující schůze, a to vždy veřejně.
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít