TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

  • Založení komanditní společnosti (založení k.s.)

Založení komanditní společnosti (založení k.s.)

Podstatné náležitosti:

  • firma a sídlo k.s.
  • určení společníků (firma či název a sídlo PO, jméno a bydliště FO)
  • předmět podnikání (k.s. lze založit jen za účelem podnikání)
  • určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté
  • výše vkladu každého KD

Vznik k.s. - zápisem do OR (oddíl A); návrh na zápis podávají všichni společníci (úřed. ověřené podpisy); v návrhu musí být i údaje dle §48/1,2 zák o veř.rejst. doložené listinami; přílohou návrhu musí být SS.  

ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít