TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Akcie

Je označení pro cenný papír, s kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se dle Zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku po zániku a.s. (osoba, která se podílí na základním kapitálu a.s., může vykonávat práva akcionáře, i když a.s. dosud nevydala akcie či zatímní listy od zápisu základního kapitálu do OR).

Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na jednotlivé akcie. Akcie je dělí na akcie listinné a zaknihované a akcie na jméno a na majitele.

Číst dále

Akciová společnost

Je obchodní kapitálová společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

Společníci se na ni podílí prostřednictvím akcií. Akcionáři se však zásadně na činnosti a.s. nepodílí osobními výkony a jména akcionářů se nezveřejňují (též anonymní společnost) s výjimkou jediného akcionáře.

Akciová společnost je uzavřená korporace (počet akcionářů je omezen počtem akcií), s vázaným členstvím (nelze jednostranně vypovědět společenský poměr, lze jen převést akcie na jiného).

Orgány společnosti je Valná hromada (zde rozhodují akcionáři), představenstvo (výkonný orgán jedná za společnost) a dozorčí rada (dozoruje nad představenstvem).

Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít