TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Nekalá soutěž

Nekalou soutěží  je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. 
Zákaz nekalých soutěží postihuje právní delikty, které nesměřují proti existenci konkurence, ale zneužívají ji deformacemi soutěžních pravidel s cílem poškodit soutěžitele nekalým způsobem.

Nekalou soutěží je zejména:

 • klamavá reklama
 • klamavé označování zboží a služeb
 • vyvolávání nebezpečí záměny
 • parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele
 • podplácení
 • zlehčování
 • srovnávací reklama
 • porušování obchodního tajemství
 • ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí
Číst dále

Neoprávněné podnikání

Tento pojem řeší, jaké právní důsledky pro právní jednání má skutečnost, že určitá osoba podniká neoprávněně:

 • osoba podniká bez oprávnění
 • podnikání jí bylo zakázáno (např. zákaz činnosti rozsudkem soudu, pozastavení živnosti rozhodnutím živnostenského úřadu)
 • osoba sice oprávnění k podnikání má, ale její činnost rozsah takového oprávnění překračuje

Neplatnost společnosti

Neplatnost společnosti může prohlásit jen soud (i bez návrhu) z těchto důvodů:

 • nebyla uzavřena SS, ZS či ZL či nebyla dodržena jejich forma
 • skutečný předmět podnikání je nedovolený, příp. odporuje veřej. pořádku
 • v SS, ZS, ZL či stanovách chybí údaj o firmě či o vkladech společníků či o výši zákl. kapitálu (pokud jej zákon předepisuje) nebo o předmětu podnikání
 • nebylo dodrženo min. splacení vkladů
 • všichni zakladatelé jsou nesvéprávní
 • počet zakladatelů odporuje zákonu (jediný)


Uvedeným rozhodnutím vstupuje obchodní společnost do likvidace, takové rozhodnutí se zapisuje do Obchodního rejstříku a zveřejňuje v Obch. věstníku. Právní vztahy, do nichž neplatná Obchodní společnost vstoupila, nejsou neplatností dotčeny a jsou tedy platné. 

Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí o povolení zápisu společnosti do OR, a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla.

Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít