TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Firma

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku, a který tedy musí užívat při svém podnikání. Výraz firma se užívá běžně jako synonyma pro pojem podnik či obchodní společnost, ale vždy to nemusí být totéž (firmu má i fyzická osoba, pokud je zapsána v obchodním rejstříku).

Obchodní firma se skládá z kmene a z dodatků. Dodatkem je například označení formy obchodní společnosti (např. s.r.o. nebo a.s.). 

Při tvorbě názvu firmy je nezbytné dodržet zejména následující pravidla:

  • firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou
  • firma nesmí působit klamavě
  • firma musí jasně a určitě odlišovat podnikatele od jiných podnikatelů.

Fůze

Jedná se o sloučení či o splynutí obchodních společností. Právní účinky fúze nastávají ke dni jejího zápisu do Obchodního rejstříku.

Existují dva typy fúze:

  • sloučení - zánik obchodní společnosti (předchází zrušení bez likvidace),  jejíž jmění přechází na jinou obchodní společnost (A, B > B zrušeno a majetek přechází do A > A), společníci zanikající obchodní společnosti se stávají společníky nástupnické obchodní společnosti, zúčastněna je zanikající i nástupnická obchodní společnost
  • splynutí - zánik 2 a více obchodních společností, jmění přechází na nástupnickou obchodní společnost (A,B > obě zrušeny > vznik C), i zde společníci zůstávají, zúčastněné jsou jen zanikající obchodní společnosti.
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít