TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Investiční fond

Je právnická osoba jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování (změna předmětu později není možná). Obchodní firma obsahuje označení uzavřený investiční fond. 

Peněžní prostředky shromažďuje investiční fond od veřejnosti upisováním akcií.  K činnosti investičního fondu je třeba povolení Komise pro cenné papíry (obdobně jako u investiční společnosti) a o povolení mohou požádat pouze zakladatelé a.s., která dosud nevznikla.

Tato akciová společnost nesmí být založena na základě veřejné nabídky akcií. Investiční fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty, jejich převoditelnost nesmí být omezena. Nesmí vydávat např. zatímní listy, prioritní akcie, dluhopisy.

Vlastní kapitál investičního fondu, která nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, musí činit v době udělení povolení k jeho činnosti v Kč částku odpovídající alespoň 300 000 EUR.

Číst dále

Investiční společnost

Je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve: 

  1. vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo
  2. v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.

K činnosti investiční společnosti je třeba povolení České národní banky. Firma obsahuje označení „investiční společnost“. Česká národní banka uděluje povolení pouze akciové společnosti, která

  • vydává pouze akcie na jméno,
  • jejíž sídlo a skutečné sídlo je na území ČR,
  • předloží plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury investiční společnosti,
  • má splacen základní kapitál.

Investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy. Investiční společnost může obhospodařovat majetek v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetek investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít