TEL.: +420 222 315 255

PO-PÁ: 9.00 - 17.00h

Slovník pojmů

Vyberte počáteční písmeno hledaného slovního spojení:

Komanditní společnost

Společnost, v níž 1 či více společníků ručí za závazky komanditní společnosti do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté) a 1 či více ručí celým svým majetkem (komplementáři). 
Komanditisté vkládají majetkové hodnoty, komplementáři pak osobní vklad. Na komanditní společnost se přiměřeně užívají ustanovení o veřejně obchodní společnosti, na právní postavení komanditistů pak ustanovení o společnosti s ručením omezeným, statutárním orgánem společnosti jsou vždy komplementáři.

Komanditní společnost je historicky nejstarší obchodní společností.

Koncern

Koncern vzniká seskupením formálně autonomních subjektů, z nichž některé jsou přes svoji zachovalou právní subjektivitu vůči jinému či jiným podřízeny tak, že koncern vystupuje jako centralizovaná entita vykazující jednotnou organizaci a jednotu vedení.

Koncern je definován v ust. § 79 Zákona o obchodních korporacích tak, že koncern tvoří jako jedno z podnikatelských seskupení alespoň dvě osoby, z nichž jedna má vůči druhé postavení osoby řídící. Koncern může vzniknout fakticky na bázi prosté existence vztahu ovládající a ovládané osoby (vyvratitelná domněnka) – pak hovoříme o faktickém koncernu. Koncern však může být konstituován i na základě tzv. ovládací smlouvy – pak hovoříme o smluvním koncernu.

Pojmovým znakem koncernu je spojení podniků několika právně autonomních osob do systému umožňujícího jejich jednotné řízení.  Jednotlivé koncernové podniky jsou řízeny v zájmu celku, což nemusí vést k současnému prospěchu každého z koncernových podniků.

Číst dále
ARSYLINE 2016
Varování

Zavřít